Đừng để con một mình

Chia sẻ liên kết

2,827 lượt xem

Vì cuộc sống đã có nhiều đớn đau  Đừng mang theo trong lòng thêm chút u sầu  Rồi vội vã đôi chân cứ bước đi  Để đôi khi ta quên rằng cuộc sống là gì?  Nếu có bước tiếp  Hãy chậm lại một chút  Để kịp lắng nghe những thao thức con chưa kể  Cuộc đời là thế  Hãy...

Bình luận chia sẻ cảm xúc:

mi go tap 109 valentine het say phan 1