Nếu có duyên với đức phật nghe lời phật dậy nhân quả báo ứng sám hối ,thuyết pháp hay

Chia sẻ liên kết

607 lượt xem

Bình luận chia sẻ cảm xúc:

mi go tap 109 valentine het say phan 1